Kupuj szybko bez zakładania konta!  

Systemy kontroli dostępu - rejestracja czasu pracy oraz rejestracja pracy wartowników

Strona główna  »  Artykuły  »  Systemy kontroli dostępu - rejestracja czasu pracy oraz rejestracja pracy wartowników


Systemy kontroli dostępu - rejestracja czasu pracy oraz rejestracja pracy wartowników

Rozwój technologii nieustannie wpływa na dziedzinę systemów zabezpieczeń, które stają się nie tylko wpływają na nasze bezpieczeństwo, ale stają się wartościowymi instalacjami analitycznymi. Poszerzanie możliwości oraz funkcjonalności sprawia, że system może rejestrować oraz archiwizować wiele informacji na temat zdarzeń alarmowych, wykorzystania kart magnetycznych oraz przemieszczania się osób po budynku. Nic więc dziwnego, że nowoczesne systemu kontroli dostępu są co raz częściej wykorzystywane do rejestracji czasu pracy oraz kontroli pracy wartowników. W tym artykule przygotowaliśmy kilka informacji na temat tych dwóch systemów. 

Systemy do rejestracji czasu pracy

Jeszcze do niedawna przedsiębiorcy mieli duży problem z kontrolą pracy swoich pracowników. Wiązało się to nie tylko z punktualnym przychodzeniem oraz opuszczaniem miejsca pracy, ale również przemieszczaniem się po obiekcie. W tym wypadku idealnym rozwiązaniem okazało się wykorzystanie nowoczesnych systemów kontroli dostępu, które pracują w oparciu o technologie IP. System składający się ze standardowych kontrolerów, czytników oraz transponderów dostępu gromadzi wszelkie informację na temat użycia, kart, kodów, haseł w celu przedostania się do strefy. Każdy użytkownik posiada indywidualny spersonalizowany profil, w którym loguje się do systemu poprzez przyłożenie karty do czytnika. Zdarzenie to zapisywane jest na kontrolerze, a następnie przekazywane na serwer lub do cyfrowej chmury plików. Administratorzy systemu mają dzięki temu dostęp do wszelkich zdarzeń z użyciem kart, prób nieautoryzowanego dostępu oraz przemieszczania się osób po budynku. 


Rejestry pozwalają odtworzyć moment, w którym dany użytkownik logował się do systemu i moment, w którym opuścił budynku. Takie rozwiązanie pozwala efektywnie zarządzać personelem, pracownicy są sumienni w swoich obowiązkach, co bezpośrednio przyczynia się do maksymalizacji przychodów. Atutem takiego systemu jest również możliwość uwzględnienia urlopów, przerw w pracy, wyjazdów służbowych itp. Istnieje również możliwość stworzenia tymczasowego dostępu dla gości, poprzez szybką konfigurację uprawnień.Panel oprogramowania do rejestracji czasu pracy


Rejestracja pracy wartowników

Wiadomo, że pracownicy służb ochroniarskich będą przemieszczać się po budynku w określonych strefach oraz w innych godzinach. Stworzenie odpowiedniego systemu kontroli dostępu poprzez wykorzystanie mobilnych transponderów zbliżeniowych oraz punktów kontrolnych pozwala zwiększyć efektywność pracy wartowników. System składa się z poszczególnych punktów (w postaci kontrolerów zbliżeniowych), które mogą zostać rozlokowane na terenie danego obiektu. Pracownicy ochrony podczas obchodu przemieszczają się po określonych strefach i przykładają transpondery zbliżeniowy do punktu kontrolnego. System rejestruje czas, miejsce oraz zapamiętuje przebytą trasę. Możliwe jest również skonfigurowanie danych pracownika. W ten sposób otrzymujemy cenne informacje na temat pracy służb ochroniarskich, a w razie wystąpienia zagrożenia mamy do dyspozycji pełny rejestr zdarzeń, który pozwala szczegółowo odtworzyć bieg wydarzeń.System rejestracji pracy wartowników